WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Навчальна програма з орігамі Початковий, основний та вищий рівні ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА У формуванні особистості дитини неоціненне ...»

Навчальна програма з орігамі

Початковий, основний та вищий рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У формуванні особистості дитини неоціненне значення мають різноманітні види художньо-творчої діяльності: малювання, ліплення, вирізання з паперу фігурок і наклеювання їх, створення різних конструкцій з природних матеріалів і т. ін.

Саме такі завдання ставляться у процесі роботи вихованців в гуртках орігамі, виготовлення поробок з паперу, особливо зараз, коли воно набуло великої популярності у зв’язку з поширенням у світі традиційного японського мистецтва.

Актуальність програми гуртка орігамі полягає в тому, що вона посилює варіативну складову загальної освіти в сфері художньо-естетичного напрямку діяльності, сприяє практичному застосуванню геометричних знань, умінь і навичок, стимулює пізнавальну мотивацію вихованців та найголовніше – діти можуть розвивати свій творчий потенціал, навички адаптації і соціалізації до сучасного суспільства.

Дана навчальна програма реалізується у гуртках художньо-технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 6 до 16 років.

Мета програми – формування практичних умінь і навичок роботи вихованців з папером, розвиток логічного мислення, моторики та поглиблення знань, отриманих школі.

Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю;

практична – навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички;

творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховування шанобливого ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.

Навчальна програма розрахована на роботу гуртка за трьома рівнями навчання:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання.

Впродовж першого року навчання вихованці ознайомлюються з історією винаходу паперу, його властивостями, основними етапами розвитку традиційного оригами в Японії. Вивчаються прості базові форми та моделі на їхній основі. Шляхом застосування техніки орігамі гуртківці опановують елементарні геометричні поняття. Матеріал подається здебільшого у формі казок і легенд із застосуванням пальчикового лялькового театру.

Програма основного рівня передбачає глибоке ознайомлення з історією орігамі, видами традиційного японського паперу та сучасними матеріалами для орігамі. На цьому рівні вивчаються різні сучасні техніки орігамі: модульна, кірікомі-орігамі, «3-Д» орігамі, техніка гофрування.

На вищому рівні вивчають сучасні тенденції орігамі на прикладі робіт видатних майстрів світу. Перевага надається конструюванню моделей високого рівня складності як у класичній, так і в сучасних техніках, у т.ч. техніці трансформації площини та ізопросторового складання.

На заняттях застосовуються різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація); репродуктивні (відтворювальні); проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу).

Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час занять використовуються: сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та ігри-конкурси, елементи пантоміми, ляльковий театр орігамі тощо.

Перевірка та оцінювання знань й умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у конкурсах, виставках, на завершальному святі, а також на підсумкових заняттях.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Теми Кількість годин

теоретичних практичних усього

1. Вступ 1 1 2

2. Історія мистецтва орігамі. Види та властивості паперу 2 2 4

3. Основні лінії, прийоми, складання та базові форми (б/ф). Базові форми «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій» 2 6 8

4. Прості рухомі моделі-іграшки. Пальчиковий театр на долоні 4 16 20

5. Модульне та гетеро модульне орігамі з плоских модулів. Кірікомі-орігамі 2 16 18

6. Атрибутика святкування Нового року в Японії. Виготовлення новорічних сувенірів і ялинкових прикрас 4 8 12

7. Елементарні поняття геометрії засобами орігамі 2 8 10

8. Моделі орігамі для практичного використання 2 16 18

9. Виготовлення моделей птахів і звірів у класичному, модульному та кірікомі-орігамі 2 10 12

10. Підготовка до завершального Свята орігамі та виставки учнівських робіт 2 26 28

11. Проведення Свята орігамі (виставки) - 2 2

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 8 8

13. Підсумок 2 - 2

Разом 25 119 144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Обговорення плану роботи гуртка. Правила поведінки у закладі та правила техніки безпеки. Організаційні питання.

Практична частина. Демонстрація рухомих моделей («Ворона», «Жабка», «Катапульта») та ігри з ними.

2. Історія мистецтва орігамі. Види та властивості паперу (4 год.)

Теоретична частина. Винахід паперу та перші вироби з нього. Традиційні та сучасні моделі з різних видів паперу.

Легенда про богиню Аматерасу та паперові фігурки. Демонстрація різних видів паперу, що відрізняється за фактурою (глянцевого, матового, тонкого, картону, вологостійкого, цупкого, м’якого) та моделей з нього.

Практична частина. Досліди з вивчення властивостей різних видів паперу: складання навпіл, зминання, розірвання, намокання паперу для друку, кольорового паперу, кальки, картону, паперової серветки тощо. Дослід із паперовою квіткою, що «розпускається» у воді. Складання простих фігур із кольорового паперу. Казки орігамі («Казка про матроську тільняшку» та ін.).

Основні лінії, прийоми складання та базові форми (б/ф). Базові форми «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій»

(8 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними лініями («долина» та «гора») та прийомами складання: «зігнути до себе», «відігнути від себе», «зігнути навпіл» (трикутником або прямокутником), «відкрити кишеню», «розплющити». Основні поняття про базові форми (б/ф) «Трикутник», «Двері», «Будинок», «Повітряний змій».

Практична робота. Складання фігур: жабка, квіти, листя, собачка, кішка, зайчик (б/ф «Трикутник»); порося (б/ф «Двері»), пілотка; лисичка, що розмовляє (б/ф «Двері»), качка, зайчик, півень (б/ф «Повітряний змій»), курча. Виготовлення аплікацій та сюжетних композицій зі зроблених моделей: «Подорож до країни орігамі», «На фермі», «На озері» тощо.

4. Прості рухомі моделі – іграшки. Пальчиковий театр і театр на долоні (20 год.)

Теоретична частина. Поняття про прості рухомі моделі – іграшки, виготовлені на основі б/ф «Трикутник» і «Повітряний змій». Пальчиковий театр, театр на долоні та пальчикові ігри.

Практична частина. Складання рухомих моделей з б/ф «Трикутник» і «Повітряний змій»: жабка, пташка, що клює, пташка, що махає крилами, ворона, зозуленя, вуж, порося. Рольові ігри з ними. Складання пальчикових ляльок орігамі: вовк, заєць, порося, мишка, лисичка, гусак, їжачок, дідусь, бабуся, онука. Пальчикові ігри «Мишенята», «Є у мене 10 пальців». Виготовлення декорацій орігамі: будинок із трубою, будинок із верандою, квіти, дерева. Розігрування сцен із пальчиковими ляльками орігамі за мотивами казок: «Лисиця і Заєць», «Ріпка», «Рукавичка» та ін.

5. Модульне та гетеромодульне орігамі з плоских модулів. Кірікомі-орігамі (18 год.)

Теоретична частина. Поняття про техніки складання модульне та гетеромодульне орігамі. Кірікомі-орігамі (з використанням надрізів). Українські витинанки. Демонстрація моделей з використанням техніки надрізів в орігамі та порівняння їх з витинанками.

Практична частина. Виготовлення:

а) моделей з двох і більше квадратів: кінь, корова, ведмідь, гном;

б) фігур в техніці модульного та гетеромодульного орігамі: орнаменти, квіти, фігури людей і тварин у гетеромодульній техніці (лис, білочка, дівчина, дід, баба, ялинка, кущ);

в) виготовлення моделей в техніці кірікомі-орігамі: заєць, гном, чарівний птах.

Створення сюжетних композицій та аплікацій за сюжетами казок. Виготовлення сніжинок, серветок, зірочок із використанням надрізів: простих витинанок, гірлянд, орнаментів.

6. Атрибутика святкування Нового року в Японії. Виготовлення Новорічних сувенірів та ялинкових прикрас (12 год.)

Теоретична частина. Святкування Нового Року в Японії. Традиційні листівки в техніці кірікомі-орігамі. Ялинкові прикраси, прості шапочки-маски.

Практична частина. Виготовлення ялинок із модулів (б/ф «Трикутник»). Виготовлення аплікацій «Дід Мороз і Снігуронька» (в техніці гетеромодульного орігамі). Складання моделей: чобіт для подарунків, шапочка, ковпачок феї, корона (з одного квадрата); маски-шапочки мишки, зайця, кота (з кількох квадратів); виготовлення сніжинок, ліхтариків, зірочок, ялинкових гірлянд (в техніці кірікомі-орігамі). Складання власних моделей-прикрас на ялинку.

7. Елементарні поняття геометрії засобами орігамі (10 год.)

Теоретична частина. Елементарні поняття про геометричні фігури.

Поняття про сторону та кут квадрата, середину кола. Поділ навпіл сторони і кута за допомогою згинів, без застосування вимірювань лінійкою. Знаходження середини круга.

Практична частина. Виготовлення квадрата з прямокутника та рівностороннього трикутника - з квадрата. Складання шестикутної зірочки з рівностороннього трикутника. Коробочка з прямокутника.

Виготовлення шестикутника з квадрата та складання з нього сніжинки (без надрізування). Моделі з кола: віслючок, діти (гетеромодульне орігамі).

8. Моделі орігамі для практичного використання (18 год.)

Теоретична частина. «Корисні» речі в орігамі. Використання паперових речей в Японії (парасольки, віяла, одяг, стіни традиційних будинків тощо).

Демонстрація «корисних» речей, виготовлених в техніці орігамі: коробочок, вазочок, капелюшків, гаманців тощо.

Практична частина. Виготовлення моделей: гаманець, скляночка, капелюх від сонця, пілотка, шапочка Червоної Шапочки тощо.

9. Виготовлення моделей птахів та звірів у класичному, модульному та кірікомі-орігамі (12 год.)

Теоретична частина. Поняття про прийом «вигнути назовні».

Практична частина. Виготовлення моделей птахів та звірів з б/ф «Повітряний змій» та «Двері» в класичному та кірікомі-орігамі. Складання моделей: лебідь (2 варіанти), гусак, качка, кенгуру, слон, віслюк, заєць, жирафа, мишка. Виготовлення сюжетної композиції «У зоопарку».

10. Підготовка до завершального «Свята Орігамі» та виставки учнівських робіт (28 год.)

Теоретична частина. Поняття про ігри, конкурси, казки орігамі. Сценарій вистави «Троє поросят».

Практична частина. Складання та підготовка моделей для підсумкової виставки. Виготовлення пальчикових ляльок (поросята, вовк) та декорацій (дерева, будиночки) у всіх вивчених техніках орігамі. Репетиція вистави пальчикового театру орігамі «Троє поросят».

11.Проведення «Свята Орігамі» та виставки (2 год.)

Показ лялькової вистави орігамі «Троє поросят». Виставка дитячих робіт.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (10 год.)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення свят.

13. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

історію орігамі;

історію винаходу паперу та його властивостей;

міжнародні умовні знаки;

базові форми орігамі;

прийоми роботи в техніці класичного орігамі й сучасних техніках (модульне орігамі, кірікомі-орігамі, гофрування та ін.);

японські свята, пов’язані з використанням орігамі.

Вихованці мають вміти:

використовувати різні прийоми та техніки орігамі при виготовленні виробів із паперу;

читати креслення (схеми) і виконувати за ними вироби різних ступенів складності;

креслити схеми виробів;

виготовляти предметно-декоративні сюжетно-тематичні аплікації та об’ємні композиції;

виготовляти вироби з простих плоских та та об’ємних модулів.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;

практична – оволодіння способами та прийомами складання паперу, формування практичних умінь й навичок виготовлення моделей орігамі;

творча – набуття досвіду власної творчої діяльності, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

соціальна – виховання культури праці, відповідальності за результати власної діяльності.

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Теми Кількість годин

теоретичних практичних усього

1 Вступ 2 1 3

2 Орігамі як храмове мистецтво. Види японського паперу. Декоративна обробка паперу 3 12 15

3 Схеми, умовні знаки та символи в орігамі 3 15 18

4 Базові форми «Риба», «Млинчик», «Катамаран» і складання фігур на їх основі 3 18 21

5 Модульне та гетеро модульне орігамі з плоских та об’ємних модулів. Рухомі моделі в техніці кірікомі-орігамі. Гофрування 3 21 24

6 Виготовлення новорічних сувенірів та ялинкових прикрас із б/ф «Подвійний трикутник» і «Подвійний квадрат». Поєднання різних технік 3 21 24

7 Геометричні фігури з аркуша будь-якої форми. Головоломки і фокуси орігамі. Флексагони 3 9 12

8 Плоскі та об’ємні, традиційні й сучасні коробочки орігамі. Вази 3 21 24

9 Японське свято дівчаток. Паперові ляльки орігамі. Сувеніри до 8-го березня 3 15 18

10 Море та його мешканці з усіх вивчених б/ф. Кораблі орігамі. Підготовка до свята-конкурсу «На острові пірата Орі» та виставки учнівських робіт 6 33 39

11 Проведення завершального свята-гри «На острові пірата Орі» та виставка - 3 3

12 Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 8 8

13 Підсумок - 3 3

Разом 32 184 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Цілі, завдання та зміст роботи гуртка на рік. Правила техніки безпеки та правила поведінки в лабораторії.

Практична частина. Складання улюблених моделей та рольові ігри з ними. «Казка про Лиса, що допоміг знайти дітей».

2. Орігамі як храмове мистецтво. Види японського паперу. Декоративна обробка паперу (15 год.)

Теоретична частина. Орігамі як храмове мистецтво. Демонстрація моделей: гохеї, паперові храмові ляльки, коробочка санбо, носі, кусудами.

Види і властивості японського паперу. Традиційні японські орнаменти в порівнянні з українськими. Основні прийоми декоративної обробки паперу.

Практична частина. Змальовування японських орнаментів. Нанесення відбитків, що повторюються (зім’ятим папером або спеціально виготовленим штампом з поролону, картоплі тощо). Розбризкування фарби на поверхню за допомогою зубної щітки. «Мармуровий папір». Нанесення малюнка кольоровим клейстером. Роздування через трубочку краплі розведеної фарби на поверхні аркуша. Складання коробочок санбо з декорованого паперу.

3. Схеми, умовні знаки та символи в орігамі. Принцип складання за схемами (18 год.)

Теоретична частина. Акіра Йошизава і його революційний внесок у розвиток орігамі. Абетка орігамі Акіри Йошизави. Схеми орігамі та універсальні умовні знаки та символи: лінії «гори», «долини», «попередня», «невидима»; стрілки «зігнути», «зігнути і розкрити», «повернути», «перевернути», «натиснути», «потягнути», «надути», «повторити з іншого боку», складка «блискавка»; позначки: «рівні кути», «рівні відрізки», «надрізати».

Практична частина. Складання б/ф «Трикутник», «Повітряний змій», «Двері» та фігур на їх основі за схемами: скляночка, голуб, човник з вітрилом, човник-джонка, папуга, горобчик, пляшка. Вигадування історії про «Карту Скарбів пірата Орі», схематичне зображення дій, необхідних для знаходження «скарбу» (самостійне креслення схеми будь-якої з вивчених фігур, яка і буде «скарбом»).

4. Поняття про б/ф «Риба», «Млинчик», «Катамаран» та складання фігур на їх основі (21 год.)

Теоретична частина. Уявлення стародавніх жителів країн Далекого Сходу про Всесвіт і Землю у формі квадрата. Порівняння цих уявлень з будовою Всесвіту на Заході. Квадрат - основа східних ігор (шахів, го, сьогу) та ієрогліфів. Квадрат - універсальний конструктор. Класична кусудама.

Практична частина. Б/ф «Риба» - два способи побудови. Вивчення складки «заяче вухо». Моделі: короп, кит -1, тюлень, акула -1, пінгвін, ворона, що каркає.

«Казка про кошеня та цуценя, яких налякала ворона».

Складання б/ф «Млинчик» та моделей з нього: маска, що змінюються; пастка для мікробів; вороненя, латаття (водяна лілія); лис, що співає; двотрубний корабель; курочка, що клює. Вивчення прийомів: «відігнути всі кути у центр квадрата», «вивернути назовні».

Б/ф «Катамаран» і два способи його побудови (через б/ф «Млинчик» і б/ф «Двері»). Моделі: катамаран, вітряк, пахаріта, метелик.

Демонстрація універсального конструктора - квадрата на прикладі «Казки про пірата». Класична кусудама (б/ф «Катамаран»).

5. Модульне та гетеромодульне орігамі з плоских та об’ємних модулів. Рухомі моделі в техніці кірікомі-орігамі. Гофрування (24 год.)

Теоретична частина. Поняття про сучасні напрями розвитку техніки орігамі. Модульне орігамі з плоских модулів: модульні зірочки та орнаменти орігамі. Рухома модель «кільце-зірка» (з 8 модулів). Модульне орігамі з об’ємних модулів, складених з квадрата: сучасні кусудами, принципи винаходу авторських моделей шляхом змін, привнесених в уже існуючі моделі. Гофрування і кірікомі-орігамі в декоративній творчості.

Практична частина. Виготовлення 4-6-7-8-9- модульних зірочок та орнаментів. Конструювання ящірки, що рухається з різних за формою модулів (гетеромодульне орігамі). Виготовлення об’ємних модулів для кусудам та принципи їх з’єднання (склеювання, вставки, паперові «замки»).

Конструювання гірлянд (із паперової стрічки) та рухомих іграшок: заєць, принцеса (із кола) шляхом надрізування на зразок гохеїв.

Техніка гофрування - послідовне складання «горою – долиною».

Моделі: віяло, павич, метелик, квітка, листочок. Іграшки О. Сухаревської: змій, птах, рибка.

6. Виготовлення Новорічних сувенірів та ялинкових прикраси із б/ф «Подвійний трикутник» і «Подвійний квадрат». Поєднання різних технік (24 год.)

Теоретична частина. Можливості конструювання шляхом поєднання різних технік. Базові форми «Подвійний трикутник» та «Подвійний квадрат».

Практична частина. Виготовлення гофрованих модульних орнаментів, прорізних гофрованих ліхтариків. Вивчення б/ф «Подвійний трикутник» та конструювання з нього ялинок, кусудами. Надувні іграшки: водяна бомбочка, заєць, білочка, восьминіг, рибка, многогранник, що «сам рухається»«. Листівка з двома ялинками.

Вивчення б/ф «Подвійний квадрат» і конструювання з нього ялинок та новорічних іграшок: кажанчик, підвіска, гусак-монгольф’єр. Пошук власних моделей.

7. Геометричні фігури з аркуша будь-якої форми. Головоломки і фокуси орігамі. Флексагони (12 год.)

Теоретична частина. Засоби орігамі при побудові плоских геометричних фігур з аркуша будь-якої форми. Головоломки і фокуси орігамі. Флексагони. Використання сторони квадрата як лінійки для побудови геометричних фігур.

Практична частина. Одержання геометричних фігур (квадрата, рівностороннього трикутника і шестикутника) з аркуша будь-якої форми шляхом згинів. Ділення кутів та сторін геометричних фігур на різну кількість рівних частин (на 2, 3, 4 частини). Головоломка «Звірята» (з шестикутника); фокус зі стрічкою Мебіуса; виготовлення флексагонів; колесо, що вивертається назовні (варіант С.Афонькіна).

8. Плоскі та об’ємні традиційні та сучасні коробочки орігамі. Вази (24 год.)

Теоретична частина. Традиційні коробочки орігамі в побуті японців. Плоскі та об’ємні традиційні та сучасні коробочки орігамі. Прості вази. Принцип поєднання базових форм. Принципи винаходу власних моделей.

Практична частина. Складання традиційних плоских коробочок: тат (б/ф «Риба»). Сучасні моделі тат Мідзухіро Учіями.

Складання традиційних об’ємних коробочок: санбо, квадратної, коробочки-зірки та сучасних моделей на основі поєднання базових форм (б/ф «Млинчик» та «Подвійний квадрат»; б/ф «Млинчик» та «Двері»; б/ф «Подвійний квадрат та «Повітряний змій»).

Складання вазочок з б/ф «Подвійний квадрат», «Подвійний трикутник».

9. Японське свято дівчаток. Паперові ляльки орігамі. Сувеніри до 8-го Березня (18 год.)

Теоретична частина. Традиційне японське свято дівчаток (3 березня). Домашні виставки ляльок. Паперові ляльки орігамі. Свято 8-го Березня.

Практична частина. Виготовлення паперових ляльок (з трьох квадратів): імператор, імператриця, фрейліни, музиканти.

Виготовлення сувенірів до свята 8 Березня: листівка з квіткою, що розкривається; листівки з фігурками різних тварин та їх малюків: курочка з курчатами, мишка з мишенятами та ін.

Виготовлення квітів: тюльпан, нарцис, дзвоник, стебло з листочком. Композиції з квітів у вазах.

Складання метеликів 1 та 2 (з б/ф «Подвійний трикутник») та жука, що повзе (з б/ф «Подвійний квадрат»).

10. Море та його мешканці з усіх вивчених б/ф. Кораблі орігамі. Підготовка свята-гри «На острові пірата Орі» та виставки учнівських робіт (39 год.)

Теоретична частина. Рослинний і тваринний світ моря. Кораблі орігамі.

Практична частина. Складання моделей «Мешканці моря»: з б/ф «Подвійний трикутник» – короп, рибка-скалярія, тропічна рибка; з б/ф «Подвійний квадрат» – краб; з поєднання б/ф «Млинчик» та «Риба» – скат; з б/ф «Повітряний змій» – риба, креветка; з б/ф «Риба» – кит -ІІ, тюлень, акула –ІІ; з б/ф «Двері» – двостворчата мушля; з б/ф «Катамаран» – риба, хижа риба.

Складання моделей кораблів орігамі: човник, човник з вітрилом, човник-гонка, яхта, джонка, гондола, фінікійський корабель.

Створення сюжетно-тематичних композицій за темою «Море», а також конструкцій з підвісних моделей «Морський акваріум». Підготовка до свята та моделей для виставки.

Проведення завершального свята-гри «На острові пірата Орі» та виставка учнівських робіт (39 год.)

Теоретична частина. Демонстрація «Казки про Пірата». Умови проведення ігор-конкурсів.

Практична частина. Складання за схемою фігури «скарб» за певний час та фігури за схемою з пропущеними кроками. Складання човників із «Казки про матроську тільняшку». Конкурс на швидкість руху човників. Складання човників-гонок та конкурс на швидкість. Конкурс на швидкість і точність стрибка жабок, що стрибають. Виготовлення моделі жук, що повзе, і змагання на швидкість. Складання рибок орігамі і конкурс рибалок.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення свят.

Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

історію орігамі;

історію винаходу паперу та його властивості;

міжнародні умовні знаки;

базові форми орігамі;

прийоми роботи в техніці класичного орігамі й сучасних техніках (модульне орігамі, кірікомі-орігамі, гофрування та ін.);

японські свята, пов’язані з використанням орігамі.

Вихованці мають вміти:

використовувати різні прийоми та техніки орігамі при виготовленні виробів із паперу;

читати креслення (схеми) і виконувати за ними вироби різних ступенів складності;

креслити схеми виробів;

виготовляти предметно-декоративні сюжетно-тематичні аплікації та об’ємні композиції;

виготовляти вироби з простих плоских та та об’ємних модулів;

виконувати гофрування паперу й виготовляти з нього різні вироби.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння знаннями про японський папір, його види і властивості;

практична – оволодіння основними прийомами виготовлення декоративної обробки японського паперу та виготовлення модульного і гетеромодульного орігамі;

творча – задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальна – відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Теми Кількість годин

теоретичних практичних усього

1. Вступ 1 2 3

2. Орігамі в різних країнах світу. Сучасні матеріали для орігамі 3 9 12

3. Фігури середнього рівня складності на основі поєднання базових форм 3 18 21

4. Символіка традиційного орігамі. Б/ф «Птах». Легенда про 1000 журавликів 3 15 18

5. Конструювання з об’ємних модулів. Модулі «3-Д». Аерогамі М.Литвинова. Гофрування в поєднанні з класичним орігамі 3 21 24

6. Виготовлення новорічних сувенірів та ялинкових прикрас на основі всіх вивчених технік. Паперова біжутерія 3 15 18

7. Об’ємні геометричні фігури в класичному та модульному орігамі. Платонові тіла. Головоломки з об’ємних модулів 3 21 24

8. Пошта орігамі. Листи, листівки, валентинки. Орігамі на письмовому столі 6 21 27

9. Японське свято хлопчиків. Б/ф «Жаба». Квіти, птахи та комахи в різних техніках 6 21 27

10. Підготовка до конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставки учнівських робіт 3 18 21

11. Проведення конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставка учнівських робіт - 3 3

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 15 15

13. Підсумок 2 1 3

Разом 36 180 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Обговорення плану роботи гуртка. Правила техніки безпеки.

Практична частина. Складання улюблених моделей.

2. Орігамі в різних країнах світу. Сучасні матеріали для орігамі

(12 год.)

Теоретична частина. Іспанські традиційні пташки „пахарити” - перші європейські орігамі в середні віки. Аматори орігамі ХІХ соліття: Ф.Фребель, Л.Керолл, Л.Толстой. Творчість і просвітницька діяльність перших популяризаторів орігамі в Англії та Сполучених штатах Америки в ХХ столітті: М.Кембелл, Р.Харбін, Л.Оппенгеймер та ін.

Сучасні види паперу, синтетичний папір та інші матеріали: тонка жерсть, кераміка, тканини, що застосовують для конструювання в техніці орігамі. Демонстрація моделей.

Практична частина. Виготовлення моделей із різного за властивостями паперу та інших матеріалів. Класична та сучасні моделі пахарити, пошук власних варіантів. Дослідження властивостей синтетичного паперу (на розрив, намокання). Складання моделей: човник, вазочка з вологостійкого паперу. Ознайомлення з технологією обробки тканини желатином. Складання метелика з тканини.

3. Фігури середнього рівня складності на основі поєднання базових форм (21 год.)

Теоретична частина. Можливості конструювання при поєднанні базових форм. Поняття про поєднання базових форм при конструюванні моделей середнього рівня складності.

Практична частина. Складання фігур: динозавр Рекс (б/ф «Млинчик» + б/ф «Риба»); метелик М.Ляфоса (б/ф «Двері» + б/ф «Подвійний трикутник»).

Соняшник Н.Пілан (б/ф «Млинчик» + б/ф «Подвійний квадрат») та ін. Пошук власних моделей на основі поєднання різних базових форм.

Виготовлення композицій з моделей динозаврів «Парк юрського періоду» та композицій з інших фігур середнього рівня складності.

4. Символіка традиційного орігамі. Б/ф «Птах». Легенда про 1000 журавликів (18 год.)

Теоретична частина. Фігури-символи в орігамі: «цуру» (птах з довгою шиєю) – символ довголіття і щасливого життя. Подвійний журавлик - побажання щастя нареченим. Легенда про 1000 журавликів.

Старовинна книга орігамі (1797 р. видання) «Сембадзуру орі ката» («Як скласти 1000 журавлів»). Приклади з’єднань журавликів у гірлянди. Сучасне відлуння легенди про тисячу журавликів.

Поняття про інші фігури-символи: жабка – побажання наступної зустрічі; квітка ірису – символ стійкості і мужності, тощо.

Практична частина. Складання моделей: журавлик, що махає крилами; журавлик зі спинкою, що розкривається; журавлик з гофрованими крилами. Складання подвійного журавлика та гірлянд журавликів різного типу з’єднання за схемами: три, сім, вісім, вісімнадцять журавликів.

5. Конструювання з об’ємних модулів. Модулі «3-Д». Аерогамі М.Литвинова. Гофрування в поєднанні з класичним орігамі (24 год.)

Теоретична частина. Поняття про конструювання з об’ємних модулів. Тривимірне модульне орігамі «3-Д». Гетеромодульне орігамі підвищеного рівня складності. Аерогамі М.Литвинова. Принцип конструювання аерогамі. Поєднання гофрування з фігурами класичних орігамі у виготовленні елементів декору.

Практична частина. Складання моделей: орнамент з об’ємних модулів; скелет динозавра (Іссей Йошино, Японія); виготовлення модулів „3-Д” та складання з них моделей: лебідь, ваза; виготовлення аерогамі (М.Литвинов, Росія); віяло з двома журавликами (Сідзука Накамура, Японія). Пошук власних моделей.

6. Виготовлення Новорічних сувенірів та ялинкових прикрас на основі всіх вивчених технік. Паперова біжутерія (18 год.)

Теоретична частина. Різновиди ялинкових прикрас. Паперова біжутерія ( Марка Кеннеді, США).

Практична частина. Виготовлення ялинкових прикрас з модульного орігамі «3-Д»: ялинка, зірка, сова; конструювання сніжинок та гірлянд в техніці кірікомі-орігамі; виготовлення новорічних орнаментів з дзвоником, зіркою та іншими фігурами і техніці гетеромодульного орігамі.

Виготовлення паперової біжутерії: обручок, намиста, кулонів, сережок до Новорічних свят.

Об’ємні геометричні фігури в класичному та модульному орігамі. Платонові тіла. Головоломки з об’ємних модулів (24 год.)

Теоретична частина. Поняття про об’ємні геометричні фігури, їх розгортки та принципи конструювання з модулів та одного квадрата. Ознайомлення з Платоновими тілами.

Практична частина. Виготовлення розгорток куба, тригранної та чотиригранної піраміди. Конструювання куба із б/ф «Двері» та з модулів Яременка. Конструювання куба та октаедра з одного квадрата. Виготовлення куба та ікосаедра із модулів. Конструювання модульних «повітряних замків» (Едварда Саллівана, США).

Головоломки з об’ємних модулів: каркасні багатогранники (В.Міхалкінського, Росія), «Три кільця» (Токи Йена, Данія) та класична модель «Кубики, що перевертаються».

8. Пошта орігамі (27 год.)

Теоретична частина. Старовинне японське мистецтво складання листів. Секрети самураїв. Листи, листівки, валентинки. Класичні та сучасні моделі.

Практична частина. Складання моделей: датський лист, американський лист, корейський лист (класичні моделі). Листівки (О.Сухаревської, Україна), (Ю. та К.Шумакових, Росія), валентинки. Листівка з журавликами, листівка з сердечком. Серце, що б’ється, серце з кишенькою, модель серця «Любов не вмирає ніколи» та інші валентинки. Орігамі на письмовому столі: рамочки, підставки тощо.

9. Японське свято хлопчиків. Б/ф «Жаба». Квіти, птахи та комахи в різних техніках (27 год.)

Теоретична частина. Традиційне японське свято хлопчиків (5 травня), його походження, атрибути та символіка. Б/ф «Жаба».

Практична частина. Виготовлення квітки ірису з б/ф «Жаба», сюрикену, традиційного шолома самурая, рибки коропа. Виготовлення моделей звірів, комах, птахів і квітів з вивчених б/ф та створення композицій на тему весни.

10. Підготовка до конкурсу-гри „Змагання самураїв” та виставки учнівських робіт (21 год.)

Теоретична частина. Незвичні вміння та здібності самураїв, їх спосіб життя і світогляд.

Практична частина. Оволодіння навичками складання відомих фігур орігамі: на швидкість і точність; із заплющеними очима; за словесним поясненням; за візуальним аналізом (розглядаючи готову модель).

Складання авторського шолома самурая (Томоко Танка, Японія). Пошук власних моделей. Складання листів і конвертів за власним дизайном. Підготовка моделей для виставки.

11. Проведення конкурсу-гри «Змагання самураїв» та виставка учнівських робіт (3 год.)

Вікторина про традиції, життя та рідкісні вміння самураїв. Ігри-змагання:

- на кращий шолом самурая;

- складання сюрикенів і проведення командних змагань на дальність польоту та точність влучення в ціль;

- складання фігур із заплющеними очима;

Конкурс на кращий конверт.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (15 год.)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення свят.

13. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

традиційні символічні моделі орігамі;

історію винаходу паперу та його властивості їхнє значення та легенди, що з ними пов’язані;

казки й оповідання орігамі;

основні принципи конструювання при створенні нових моделей;

прийоми конструювання традиційних і сучасних конвертів, листівок;

прийоми роботи в техніці фігур середнього рівня складності на основі поєднання базових форм.

Вихованці мають вміти:

складати казки й оповідання орігамі;

виготовляти вітальні листівки до свят;

виготовляти новорічні сувеніри та ялинкові прикраси на основі всіх вивчених технік;

виготовляти об’ємні геометричні фігури в класичному та модульному орігамі.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння знаннями про основні геометричні поняття;

практична – створювання власних конструкцій, оригінальних композицій в техніці модульного орігамі;

творча – вміння уявляти, фантазувати, читати й самим виконувати схеми модульного конструювання;

соціальна – відчуття задоволення від колективної роботи, почуття взаємодопомоги.

Вищий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Теми Кількість годин

теоретичних практичних усього

1. Вступ 1 2 3

2. Сучасні тенденції в орігамі. Видатні орігамісти світу 3 18 21

3. Робота над авторськими моделями 3 12 15

4. Моделі підвищеного рівня складності 3 18 21

5. Сучасні техніки. Гетеромодульне орігамі в конструюванні кусудами. Спіральні структури. Скручування площини в гвинт 3 18 21

6. Виготовлення моделей для Різдва та новорічного карнавалу. Атропоморфні фігури, елементи костюму, маски. Техніка мокрого складання 6 21 27

7. Зірчасті модульні многогранники та каркасні структури 3 18 21

8. Орігамі в дизайні одягу 3 18 21

9. Виготовлення моделей на космічну тематику 3 21 24

10. Підготовка до лялькової вистави за мотивами казки Екзюпері «Маленький принц» і виставки учнівських робіт 3 18 21

11. Лялькова вистава за мотивами казки Екзюпері «Маленький принц» і виставка учнівських робіт - 3 3

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 15 15

13. Підсумок - 3 3

Разом 31 185 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3год.)

Обговорення плану роботи гуртка та планів роботи над індивідуальними проектами вихованців. Правила техніки безпеки.

2. Сучасні тенденції в ори гамі. Видатні орігамісти світу (21 год.)

Теоретична частина. Поняття про полюс простоти і полюс складності. Мінімальне та гігантське орігамі. Орігамі з грошових купюр. Напрям „insiДe-out” з використанням гри кольору паперу, дві сторони якого мають різне забарвлення.

Практична частина. Складання «мінімальних» фігур: рибка -1 (Вайна Бради, Англія); рибка- 2 (Марк Кіршенбаум, США); пташка (Нік Робертсон, Англія). Складання орігамі з банкнот: Бакс Банні (О.Афонькіна, Росія); обручка, свинка (Поль Джексон, Англія); метелик інфляції (Роберт Ніл, США).

Складання моделей з використанням паперу з різним забарвленням двох сторін: буква «А» (Ван Сомерен, Голландія); ластівка у гніздечку (Ерік Кенневей, Англія); гусінь на листочку (Е. Фридрих, Росія); тюлень на крижині (Матін Волл, Англія); єнот (Джон Монролл, США).

3. Робота над авторськими моделями (15 год.)

Теоретична частина. Засоби та прийоми, що активізують творчий пошук та креативне мислення в орігамі. (Ліонел Альбертіно, Франція) про власний досвід винаходу.

Практична частина. Аналіз базових форм орігамі з точки зору їх потенційної можливості сформувати бажану модель. Привнесення змін в існуючу модель для перетворення в іншу. Складання за схемами з пропущеними кроками. Продовження складання заготовки, що викликає асоціацію з певним об’єктом. Експерименти з поєднанням базових форм.

Різні варіанти з’єднання модулів для утворення нових моделей в модульному орігамі. Пошук створення авторських моделей за власним задумом.

4. Моделі підвищеного рівня складності (21 год.)

Теоретична частина. Творчість сучасних майстрів орігамі класичного напряму: Акіра Йошизава, Тошиказу Кавасакі, Йошио Тсуда, Куніхіко Касахада (Японія), Альфредо Джунта (Італія), Адольфо Сорседа (Аргентина) та ін.

Практична частина. Складання моделей: морська черепаха, трясогузка (Акіра Йошизава, Японія); лис (Тошиказу Кавасакі, Японія); лис, ящірка, муха (Альфредо Джунта, Італія); метелик (Йошио Тсуда, Японія); пава (Адольфо Сорседа, Аргентина); мій улюблений лис (Куніхіко Касахада, Японія).

5. Сучасні техніки. Гетеромодульне орігамі в конструюванні кусудам. Спіральні структури (21 год.)

Теоретична частина. Принципи конструювання складних кусудам. Види спіральних структур та принципи їх утворення. Скручування площини у гвинт.

Практична частина. Складання гетеромодульних кусудам: кусудама «Плетюча троянда» (О.Афонькіна, Росія); кусудама Богданової (І.Богданова, Росія); кусудама «Айстри» (Йасуко Сияма, Японія); кусудама «Камелія»”(Тоши Такахама, Японія).

Складання спіральних структур в орігамі: метелик, пісочний годинник (Ю. та К. Шумакови, Росія); модель спіралі ДНК (Тоні Йен, Данія); спіралі (Томоко Фузе, Японія); мушля (Роберт Ланг, США); мушля (Тошікезу Кавасакі, Японія); спіральна зірка (О. Афонькіна, Росія). Скручування площини у гвинт: троянда Кавасакі (Тошиказу Кавасакі, Японія); магічний аркуш (Джеремі Шеффер, США).

6. Виготовлення моделей для Різдва та Новорічного карнавалу. Антропоморфні фігури, елементи костюма, маски. Техніка мокрого складання (27 год.)

Теоретична частина. Свято Різдва у слов’ян. Антропоморфні фігури, елементи карнавального костюма, маски. Поняття про техніку мокрого складання в конструюванні масок.

Практична частина. Складання ялинки з поличками для подарунків.

Виготовлення фігур Різдвяного вертепу: зірки - шестикутна (з трикутника), чотирикутна (з б/ф «Птах»); складні модульні зірки; Янгол (Токіо Чіно, Японія); монахиня (Куніхіто Касахара, Японія); баранчик (Пітер Будаї, Угорщина).

Складання антропоморфних фігур: Ноа-чан - фігурка японської дівчинки (класична модель); фігура людини (Ніл Еліас, США) з б/ф «Катамаран»; роботи (Хав’єр Капобланко, Іспанія); клоун (Ю. та К.Шумакови, Росія).

Виготовлення елементів карнавального одягу: ковпачок феї; корона з одного та кількох квадратів; комірець у техніці гофрування; бантик з прямокутника (2:1); чобіт для подарунків.

Конструювання масок: маска Діда Мороза (Альфредо Джунта, Італія); маска турка (Пітер Будаї, Угорщина); маска лікаря Швейцера (Ерік Кенневей, Англія); маска Йошидзави (Акіра Йошидзава, Японія); маска тигра, горили та лева (Куніхіко Касахара, Японія); маска «Маг орігамі»(Л. Осадчук, Україна).

7. Зірчасті модульні многогранники та каркасні структури (21 год.)

Теоретична частина. Універсальний модуль, модуль Томоко Фусе, модуль Сонобе, модуль Яременка.

Практична частина. Складання універсального модуля, модулів Фусе, Сонобе, модуля Яременка та зірчастих многогранників на їх основі. Складання зірчастих многогранників з об’ємних геометричних модулів - головоломка Бруски (Массімо Бруски, Італія). Каркасний об’ємний модуль Френсіса Ова та головоломки на його основі (Томас Халл, США).

8. Орігамі в дизайні одягу (21 год.)

Теоретична частина. Застосування елементів орігамі в традиційному японському та європейському одязі середніх віків. Сучасні розробки.

Практична частина. Складання моделей: капелюшки, взуття, комірці, спіднички в техніці гофрування. Моделі одягу з кола. Елементи декору одягу в техніці орігамі: банти, метелики, квіти, сукня-сітка.

9. Виготовлення моделей на космічну тематику (21 год.)

Теоретична частина. Поняття про мобілі. Принципи конструювання літаків, ракет, космічних станцій.

Практична частина. Виготовлення моделей: літаки (класична модель та її варіанти); аероплан (Юкихико Мацуно, Японія); літак-розвідник SR-71 та космічний корабель «Шаттл» (Тошіказу Кавасакі, Японія); космічні станції (С. та О. Афонькіни, Росія).

10. Підготовка до лялькової вистави за мотивами казки Екзюпері «Маленький принц» та виставки учнівських робіт (21 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з п’єсою, робота над сценарієм та його ключовими сценами (зустріч Маленького Принца з Автором, Змією, Лисом, Трояндою, Королем, Астрономом) та ін. Пошук моделей орігамі для вистави з використанням різноманітних технік орігамі та динамічних конструкцій – мобілів.

Практична частина. Складання фігур людей (Маленький Принц, Король, Астроном); моделей: троянда, літак, планети (кусудам), зірки; Лис, Змія, ящик для баранчика.

11. Лялькова вистава за мотивами казки Екзюпері «Маленький принц» та виставка учнівських робіт (3 год.)

Показ вистави «Маленький принц» та виставка учнівських робіт.

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (15 год.)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення свят.

Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

сучасні тенденції в орігамі, видатних орігамістів світу;

принципи конструювання складних кусудам, види спіральних структур та їх утворення;

застосування елементів орігамі в традиційному японському та європейському одязі середніх віків;

різні варіанти з’єднання модулів для утворення нових моделей у модульному орігамі.

Вихованці мають вміти:

виготовляти різноманітні кусудами та створювати власні конструкції;

будувати моделі правильних опуклих багатогранників, правильних зірчастих багатогранників за їхніми розгортками, з окремих модулів і в техніці класичного орігамі;

виготовляти моделі на космічну тематику;

складати гетеромодульні кусудами.

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – отримання нових знань, нових практичних вмінь й навичок;

практична – виготовлення виробів у різних техніках, застосування основних прийомів роботи;

творча – формування творчої особистості, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

соціальна – задоволення потреби особистості у творчій самореалізації.

Вищий рівень, другий та наступні роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Теми Кількість годин

теоретичних практичних усього

1 Вступ 1 2 3

2 Орігамі в різних галузях людської діяльності. Міжнародні центри орігамі 3 9 12

3 Складання за пат тернами – розгортками готових фігур 3 15 18

4 Моделі високого рівня складності 3 24 27

5 Сучасні техніки. Перетворення площини в поверхні вищих порядків. Складання з «безмежної площини». Гофровані вази Поля Джексона 3 21 24

6 Дизайн новорічних сувенірів та упаковки високого рівня складності 3 21 24

7 Ізопросторові структури Тошіказу Кавасакі 3 18 21

8 Орігамі в дизайні інтер’єру та святкового столу 3 18 21

9 Робота над власними проектами 6 21 27

10 Підготовка до свята магістрів орігамі та виставки учнівських робіт 3 15 18

11 Проведення Свята магістрів орігамі та виставки учнівських робі - 3 3

12 Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 15 15

13 Підсумок - 3 3

Разом 31 185 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Обговорення плану роботи гуртка на рік. Індивідуальні плани роботи гуртківців. Правила техніки безпеки.

Орігамі в різних галузях людської діяльності. Міжнародні центри орігамі (12 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з напрямами використання орігамі в сучасному житті та міжнародними центрами орігамі.

Практична частина. Складання конструкцій з секціями (конструювання). Рішення геометричних задач методами орігамі (орігаметрія). Оформлення приміщення до свята, дня народження відповідно до того чи іншого знака Зодіаку (дизайн приміщень).

Ігротека орігамі: складання динамічних моделей та ігри з ними (ігротерапія), використання прийомів діагностики емоційного стану в роботі з вихованцями, робота над власними ігровими програмами.

3. Складання за паттернами – розгортками готових фігур (18 год.)

Теоретична частина. Поняття про паттерни. Розгортки готових фігур, запропоновані Джаном Маекавою. Демонстрація паттернів фігур різного рівня складності.

Практична частина. Аналіз паттернів базових форм. Складання за паттернами простих класичних орігамі: качка, човник, пахаріта, жабка, журавлик, ірис. Складання за паттернами моделей різного рівня складності.

4. Моделі високого рівня складності (27 год.)

Теоретична частина. Тенденції в творчості сучасних майстрів орігамі в моделях високого рівня складності.

Практична частина. Складання моделей: дракон Коррі (Едвін Коррі, Англія); дракон Ніла (Роберт Ніл, США); літаючий дракон (Пітер Будаї, Угорщина); кенгуру, жираф (Пітер Енгель, США); малайський тапір (Джан Маекава, США); кішка, кінь, носоріг, слон (Девід Брілл, Англія); пацюк (Ерік Жуазел, Франція); камелія, квітка та гілка (Тоши Такахама, Японія); соснова шишка, морська мушля (Тошіказу Кавасакі, Японія); земляний жук, пелікан, стегозавр (Джон Монтролл, США); гітарист (Марк Кіршенбаум, Англія).

5. Сучасні техніки. Перетворення площини в поверхні вищих порядків. Складання з «безмежної площини». Гофровані вази Поля Джексона (24 год.)

Теоретична частина. Види трансформації площини.

Практична частина. Складання структур Кріса Палмера (США).

Складання моделі «Геккон і Муха» з «безмежної площини» (Герман Ван Губерген, Бельгія). Складання багатошарових гофрованих поверхонь, конструювання ваз (Поль Джексон, Англія).

6. Виготовлення Новорічних сувенірів високого рівня складності

(24 год.)

Теоретична частина. Види сучасних декоративних коробочок орігамі.

Практична частина. Складання модульних три-, чотири-, шестигранних коробочок. Коробочка з журавликами. Коробочки з прямокутника. Пляшка (Девід Брілл, Англія). Коробочка з кришкою з одного квадрата: коробочка для подарунків (І.Капітонова, Росія). Коробочки з внутрішніми перегородками. Ялинкові прикраси: сніжинка та сакурадама (Тошіказу Кавасакі, Японія).

7. Ізопросторові структури Тошіказу Кавасакі (18 год.)

Теоретична частина. Структури, однакові з обох боків, їх зв’язок зі стрічкою Мебіуса.

Практичначастина. Складання плоских ізопросторових структур:

підставка - 1 і підставка - 2. Складання об’ємних ізопросторових фігур: куб Кавасакі -1 та куб Кавасакі- 2.

8. Орігамі в дизайні інтер’єру та святкового столу (21 год.)

Теоретична частина. Поняття про інтер’єр та його оформлення в техніці орігамі. Оформлення святкового столу.

Практична частина. Конструювання підвісних структур-мобілів за різними темами: «Риби», «Кусудами» тощо. Абажури для ламп в техніці гофрування та кірікомі-орігамі. Квіти, метелики. Складання серветок в техніці орігамі.

9. Робота над власними проектами (27 год.)

Орієнтовні варіанти тем:

орігамі в оформленні вітрин;

орігамі в дизайні одягу;

місто майбутнього: елементи орігамі в архітектурі;

орігамі в оформленні і проведенні свят: Новий рік, Свято всіх закоханих, весілля, 8 Березня, Хелоуін тощо;

театр орігамі;

ігротека орігамі для молодших школярів;

орігамі і геометрія.

10. Підготовка до Свята Магістрів орігамі та виставки учнівських робіт (18 год.)

Теоретична частина. З досвіду проведення олімпіад орігамістів Росії. Різні види задач з орігамі. Умови конкурсу на кращий проект «Орігамі і різних сферах діяльності людини ХХІ століття»

Практична частина. Розв’язування задач орігамі різних ступенів складності: на побудову плоских і об’ємних геометричних фігур, на відтворення заданої фігури при роботі з папером, забарвленим з однієї сторони (орнамент «зебра», літери, геометричні фігури тощо), а також вирішування задач з геометрії (орігаметрія).

Складання простих моделей орігамі з заплющеними очима, однією рукою або дві фігури обома руками одночасно. Фокуси, головоломки орігамі. Складання фігури за готовим зразком, не розгортаючи його.

Складання фігур за паттернами. Складання моделей та композицій для виставки. Обговорення авторських проектів. Підведення підсумків Конкурсу.

11. Проведення Свята Магістрів орігамі та виставка учнівських робіт (3 год.)

Виконання конкурсних завдань та захист авторських проектів.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки (15 год.)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках. Організація та проведення свят.

Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

використання орігамі в сучасному житті та міжнародні центри орігамі;

риклади використання орігамі в оформленні приміщення, дизайні одягу і сервіруванні столу;

принципи утворення ізопросторових структур;

основи кольорознавства та композиції;

види професійної діяльності, в яких застосовують техніку орігамі.

Вихованці мають вміти:

складати за паттернами прості класичні орігамі;

виконувати моделі високого рівня складності;

святково прикрашати приміщення, оформляти виставку та сервірувати стіл в різних техніках орігамі

володіти ігровими техніками з застосуванням орігамі;

застосовувати отримані знання з орігамі на практиці: в побуті, науково-технічній творчості, мистецтві, соціальній сфері.

У вихованці мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – отримання нових знань з напряму використання орігамі в сучасному житті та міжнародними центрами орігамі;

практична – використання сучасної техніки та способи виготовлення виробів з орігамі;

творча – формування творчого мислення, вміння міркувати, робити розрахунки, ескізи тощо;

соціальна – виховання культури праці, формування дружніх стосунків у колективі, відчуття відповідальності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ п/п Основне обладнання Кіл-ть, шт.

Матеріали

1. Папір кольоровий 15 наборів

2. Папір дизайнерський 15 наборів

3. Картон кольоровий 15 наборів

4. Клей 15 банок

5. Ножиці 15

6. Фарби гуашеві 10 наборів

7. Пензлики 15

8. Олівці, ручки 15

9. Зошити в клітинку 15

ЛІТЕРАТУРА

1.Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома. - М.: Аким, 1995. - 208 с.

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е. Ю. Банк оригами. - М.: Аким, 1996. – 32 с.

3. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Кусудамы - Волшебные шары. - М.: Аким, 1997. – 64 с.

4. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Рождественское оригами - М.: Аким, 1994. – 32 с.

5. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами. Самолеты и пароходы. - СПб.: Химия, 1996. – 64 с.

6. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами на праздничном столе. -

М.: Аким, 1995. – 32 с.

7. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Игры и фокусы с бумагой. - М.: Ролф, Аким, 1999. – 186 с.

8. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Драконы. - СПб.: Кристалл, 1999

9. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами. Дело в шляпе. - СПб.: Химия, 1998. – 56 с.

10. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю Энциклопедия оригами - СПб.:

Кристалл, М.: Оникс, 2000.– 272 с.

11. Афонькин С. Ю., Лижнева Л. В., Пудова В. П. Оригами и аппликация. – СПб.: Кристалл, 2003. – 303 с.

12. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Цветы и вазы оригами. - СПб.:

Кристалл, 2002. – 201 с.

13. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Волшебные шары: Оригами. - М.: Терра, 2001. - 191с.

14. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Все об оригами. - Спб.: Кристалл, 2004. – 272 с.

15. Белим С. Н. Задачи по геометрии, решаемые методом складывания

(оригами). - М.: Аким, 1997. – 64 с.

16. Белим С. Н. Материалы Сибирских заочных олимпиад по оригами. – Омск, 2004.

17. Богатеева З. А. Чудесные поделки из бумаги: книга для воспитателей

детского сада и родителей. - М.: Просвещение, 1999. – 208 с.

18. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия / Пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 2003. – 256 с.

19. Вороненок, уточка, конверт. - М.: Карапуз, 1999. – 18 с.

20. Выгонов В. В. Трехмерное оригами. - М.: Издательский дом МСП, 2005. - 128 с.

21. Делаем 50 оригами. - Мн.: Попурри, 2001. – 56 с.

22. Дорогов Ю. И., Дорогова Е. Ю. Секреты оригами для дошкольников. –

Ярославль.: Академия развития, Академия холдинг, 2004. – 142 с.

23. Кунихико Касахара, Итоши Такахама Оригами для знатоков / Пер. с англ. ALSIO Tokio, New-York, 1997. – 168 с.

24. Коротеев И. А Как долететь до оригами. - М.: Карапуз, 1996. – 16 с.

25. Коротеев И. А Оригами для малышей. - М.: Просвещение, Учебная

литература, 1996. – 94 с.

26. Мастера оригами Девид Брилл. - СПб.: Кристалл, 2002. – 96 с.

27. Оригами и педагогика. Материалы І Всероссийской конференции

преподавателей оригами.- Санкт-Петербург, 23-24 апреля 1996 г. – СПб.: 120 с.

28. Оригами. Искусство складывания из бумаги / Пер.с англ. М.Н.Литвинова. М.: Московский центр оригами, 1993 - 52 с.

29. Осадчук Л. А Праздник Оригами. Новый Год. - К.: Киевский клуб

оригами, 2004. - 24 с.

30. Острун Н., Киселев А. Флексагоны. - М.: Карапуз, 2001 – 12 с.

31. Острун Н. Д., Лев А. В. Оригами. Динамические модели. - М.: Айрис-пресс, 2005. - 144 с.

32. Острун Н. Д., Лев А. В. Оригами. Живые фигурки. - М.: Айрис-пресс, 2006. - 68 с.

33. Паварини Ф. Корабли / Пер. Л.Агаевой. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 96 с. (Серия «Библиотека оригами»).

34. Пилан Н. Цветы. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 80 с.

35. Полетаев А. Самолеты. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 88 с. (Серия

«Библиотека оригами»).

36. Поликарпов Н. Как утенок взрослым стал. - М.: Карапуз, 1996. – 16 с.

37. Пудова В.П., Лежнева Л. В. Легенды о звездах и цветах. - М.: Терра,

Аким, 2001. - 192 с.

38. Сборник лучших моделей из бумаги, опубликованных в журнале

«Оригами. Искусство складывания из бумаги», 1996-1997 гг.- М.: Аким, 2001. – 416 с.

39. Соколова С. В. Оригами. Игрушки из бумаги. - М.: Махаон, СПб.: Валери, 1999. – 112 с.

40. Сухаревська О. Іграшки з гофрованого паперу. – Полтава: 1999. – 32 с.

41. Сержантова Т. 365 моделей оригами. - М.: Айрис-пресс, Рольф, 2000. – 288 с.

42. Соколова С. В Игрушки и забавы оригами. – СПб.: Нева. 2004. – 48 с.

43. Тарабарина Т. И. Оригами и развитие ребенка. - Ярославль.: Академия развития 1996. – 222 с.

44. Хлямова Т. Звездное небо оригами. - М.: Аким 1997. – 64 с.

45. Шумаков Ю. В., Шумакова Е. Р. Оригами чудеса из бумаги: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 1997. – 104 с.

46. Шумаков Ю. В., Шумакова Е. Р. Полезные предметы и украшения для письменного стола. - М.: Аким, 1998. – 64 с.

47. Creative origami by Toyoaki Kawai / translateД by John Clark. Japan, 2002. – 124 с.

48. Origami Omnibus. Kunihiko Kasahara. Paper – folДing for everyboДy.

Japan Publication, Inc. Tokyo anД New York, 1998.

49. Журналы «Оригами. Искусство складывания из бумаги».- М.: Аким,

1996 – 2001 годы.


Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКА МОВА:ВИЗНАЧЕННЯ, ПОХОДЖЕННЯ, СТАТУС, ФУНКЦІЇ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА, ЇЇ НОРМИАвтор:  Людмила Фоміна, Інна Делікатна (Харків, Україна)Загальновідомо, що мова етносу в...»

«Технология Пояснительная запискаРабочая программа по предмету "Технология" 2 класс создана на основе: Федерального Государственного стандарта начального общего образования второго поколения; Примерно...»

«УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "Фонд "Мир талантов" Орлова Е.Н. "_" 2017 г.ПОЛОЖЕНИЕ Международного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах "Волшебная гармонь" в рамках проекта "Мир талантов".1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.1.1.Фестиваль "Волшебн...»

«Юлія Плетенецька, Марія Бабченком. Київ, Україна Лінгвокультурна адаптація кінофільму в перекладі (на матеріалі англійської екранізації та українського дубльованого перекладу роману Л. Толстого "Анна Кареніна") У сучасній теорії перекладу терм...»

«Пояснительная запискаРабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе:федерального компонента государственного образовательного стандарта основного образования по искусству;примерной программы по музыке для основной школы;программы "Музыка. 5-9 классы" Е.Д.Критской, Г. П.Сергее...»

«Лекція 1. Тема. Вступ до курсу "Історія української культури"Короткий зміст лекції:цілі і завдання курсу, його місце у навчальному процесі вищої школи;сутність феномену культури: еволюція і зміст поняття; культура у тріаді природа-людина-культура;теоретичні концепції культурного розвитку, розкриття в них сутності культу...»

«1. Планируемые результаты.В результате изучения предмета "Изобразительное искусство" у обучающихся:• Будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;• Начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие спос...»

«Российские СМИ замалчивают информацию о тех, кто выступает против фильма "Матильда", и ведут открытую пропаганду фильма 20292359 В настоящий момент в нашей стране против фильма "Матильда" выступают уже сотни тысяч человек. Натальей Поклонской и Движением "Ц...»

«Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку "The Main Cities of the British Isles" Просмотр Рейтинг участников Условия проведения мероприятия Время проведения: 18.10.12 24.10.12 Срок регистрации до: 18.10.1...»

«2251710-586740МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА" _ СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ Глава Бодайбинского ИО Начальника УО Администрации ИО Директора МКУ ДО городского поселения МО г. Бодайбо и района "Дом творчества" _ Д...»

«Темы: Природные сообщества Поле и Пресные водоёмы1. Поле природное сообщество:             а) искусственное;               б) естественное;   2.На полях растут:          А) деревья, ягоды, осот;          Б) зерновые, овощные, масляничные, прядильные культуры,   сорняки;...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8 Г. ВладимираРассмотрено на методическом совете утверждаю: Школы Директор МБОУ Протокол № СО...»

«СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области М.А. Цветков "_"2017 годаСОГЛАСОВАНО Председатель Ярославской областной общественной организации Российского Союза Молодежи _ О.Б. Правдухина"_"2017 года УТВЕРЖДАЮ Директор ГА...»

«Управління освіти первомайської міської ради Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №33 "Казка"Консультація на тему: "Шляхи вдосконалення роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок" Первомайськ Шляхи вдосконалення роботи щодо виховання культ...»

«Лингвистическая антропология: язык, мышление, цивилизация Linguistic anthropology: language, mind, civilization Научно-учебная лаборатория лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик, Школа филологии, факультет гума...»


 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.