WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Грищенко Н.І. Стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних ...»

Грищенко Н.І. Стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2013 р.: тези доп. – Львів. 2013. – С. 43-45.

Грищенко Н.І.

Старший викладач кафедри соціології

Національного авіаційного університету

м.Київ, Україна

Стратифікаційні процесив сучасному українському суспільстві

Хоча соціальна структура сучасної української держави і відчуває вплив загальносвітових стратифікаційних процесів та цивілізаційних змін, але внаслідок певних особливостей історичного розвитку та специфіки сучасної кризової ситуації в державі складається дещо інший особливий стан стратифікаційних процесів.

Зміни у соціальний структурі показують, що за природою ці процеси можна розглядати як глибоку трансформацію суспільства. Перш за все змінився статус соціальних груп. Погіршилося становище працівників висококваліфікованої розумової праці. Внаслідок зубожіння та кризових процесів середній прошарок перемістився до нижнього. Надзвичайно зросла поляризація на бідних та багатих. Це все є ознаками руйнування старої соціально-класової структури та зародження нових відносин.

Отже, сучасні трансформаційні процеси в українському суспільстві супроводжуються соціально-структурними перетвореннями, формуванням нових верств, груп, зміною місця у стратифікаційній системі вже існуючих та зміною соціальної ідентифікації.

Оскільки у трансформаційному суспільстві соціальні та економічні умови життя є нестабільними, то для того, щоб зайняти певну позицію у соціальній структурі та на ринку праці, необхідно постійно підвищувати рівень професіоналізму, доводити свою компетентність та показувати конкурентоспроможність.

Соціальна структура сучасного українського суспільства характеризується крайньою соціальною неврівноваженістю як на рівні процесів, що відбуваються всередині соціальних груп та між ними, так і на рівні самосвідомості особистості, усвідомлення нею свого місця у системі соціальної ієрархії. Процес розмитості традиційних груп населення призводить до утворення нових видів міжгрупової інтеграції за формами власності, доходами, включеності до владних структур, соціальної ідентифікації тощо.

Сучасному українському суспільству властива маргіналізація практично всіх соціальних груп, що виражається в нечіткості, розмитості меж соціальних груп, у відсутності внутрішньої єдності, в кримінальному характері деяких процесів класоутворення.

Насьогодні у трансформаційних суспільствах є дві порівняно відособлені системи суспільної оцінки соціокультурного потенціалу працівників. Перша - в недержавному секторі, що має потребу в висококваліфікованих працівниках і здатна високо оцінювати та оплачувати їхню роботу. Друга - традиційно зберігається в державному секторі, та має відбиток зрівнялівки та нігілістичного ставлення до розумової праці. Внаслідок цих процесів відбувається розшарування інтелігенції на страти, що суттєво відрізняються за становищем:

верхню становлять високооплачувані кваліфіковані фахівці управлінського профілю, зайняті в приватному секторі економіки;

середню – фахівці науково-технічного профілю, зайняті експортних галузях;

нижню – фахівці соціального й гуманітарного профілю, які зайняті в бюджетній сфері.

Отже, масштаби, тенденції й особливості структурних перетворень можна охарактеризувати комплексом напрямів трансформаційних процесів в українському суспільстві. Суспільна свідомість цілком адекватно відобразила особливості соціальної структури України. У свідомості сучасних українців утвердилася така модель соціального ладу суспільства, де основна частина населення протистоїть елітним групам, існує значна соціальна диференціація, а більшість населення знаходиться в бідних прошарках.

Перехід України від державної адміністративно-розподільної до приватновласницької ринкової економіки, відповідно, вплинув на критерії соціальної стратифікації, процеси зміни яких достатньо складні, оскільки злам старих соціальних відносин випереджає формування нових.

Реалії сучасного українського суспільства вимагають від людини цілого комплексу рис, який має забезпечити не лише адаптованість до нових економічних і соціально-професійних відносин, а й дати змогу активно залучатися до процесів соціальної мобільності.

Література:

Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. – Харьков: Основа, 1997. – 230 с.

Михайлова Н.О. Трансформація соціального простору України як чинник структурних перетворень // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наук. доп. і повідомл. ІІ всеукр. соціол.конф. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. – C. 154–159.

Мостовая И.В. Социальное расслоение: символический мир метаигры. – М.: Ин-т социологии РАН, 1996. – 196 c.

Мусиездов А.А. Социальная трансформация сквозь призму изменения идентичностей в украинском обществе. // Посткоммунистические трасформации: векторы, направления, содержание. / Под ред. О. Д. Куценко и др. – Харьков: 2004. – 418 с. С. 275 – 307.


Похожие работы:

«ИТОГОВАЯ контрольная работа по алгебре 11 класс 1 вариант 1). Решить неравенство:. 2). Решить уравнение: 3). Решить тригонометрическое уравнение: 4). Найти угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции...»

«Фуршетное меню Булочки с ветчиной и сыром 100..85 руб. с семгой слабосоленой 100..150 руб. с кетой слабосоленой 100..90 руб. с салями и свежим огурчиком 100.75 руб. с бужениной и маринованным огурчиком 100.90 руб. Мини сэндвич Мини сэндвич с лососем 35..85 руб. Мини сэндвич с масляно...»

«Проект Договор купли-продажи Тюменская обл., г. Ялуторовск "" _ 2017 года   Закрытое акционерное общество "Бетон" (адрес: 627010, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 69, ИНН 7207002...»

«КОРІНЬ НАСИЛЬСТВА Виступ на батьківських зборах Доброго дня, шановні батьки. Ми раді вітати вас у нашій школі. Хто з батьків не мріє, щоб його дитина виросла найрозумнішою, найвродливішою, найсильнішою, найдобрішою і наймужнішою, хто не сподівається, що люди поважатимуть сина чи доньку...»

«АТАКСИЯ Зарифбой Ибодуллаев Тошкент тиббиёт академияси   Атаксия координация ва мувозанатнинг бузилиши бўлиб, нерв системасининг турли тузилмаларни зарарланганда рўй беради. Атаксиянинг асосий белгиси – тик турганда ва юрг...»

«Мамочка моя 1Больше всех я люблюМамочку мою,Папу, брата и сестренок -Всю мою семью.Каждый день я встаюИ песенку поюПро самую лучшую Мамочку мою. Припев:Мамочка моя милая,Самая красивая,Нежная, любимаяМамочка моя. Всей семьею большойДружно мы живем.Мы рисуем, поем,Строим новый...»

«Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки Материалы: гофрированная бумага, проволока Тюльпан Родина этого цветка — Древняя Персия (Иран). Здесь его называли "дульбаш" или "тулипан", то есть чалма — головной убор народов Востока. В Англии считали, что тюльпан служит колыбелькой д...»

«*Ученики зашли в кабинет и увидели, что профессор читает нечто огромных размеров и явно очень старое. На обложке, что удивительно, красовалась надпись "Квиддич сквозь века". Взглянув на ребят из-за книги, Дениса встала на ноги.*Проходите, милости п...»

«ЭЛЕКТРИКА № Наименование работ ед. изм. цена, руб.   Подготовительные работы    1. Устройство временного освещения кв м 442. Диагностика объекта, составление дефектной ведомости   1-й этап работ. Прокладка кабеля    1. Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм м/п1002. Штробление стены в бетоне шириной...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.