WWW.RU.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные документы
 

«Олімпіадні завдання Завдання для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в 2013-2014 н. р. 8 клас І. Теоретичний ...»

Олімпіадні завдання

Завдання для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

в 2013-2014 н. р.

8 клас

І. Теоретичний тур

1. Охарактеризуйте в межах України тектонічну будову Східноєвропейської платформи та рельєф, що їй відповідає. Поясніть, чи можна вважати формування рельєфу території закінченим, якщо в її основі лежить давня платформа? (12 балів)

2. Розкажіть про роль В.В. Вернадського, С Рудницького, К. Воблого, В. Кубійовича, Г.Висоцького у вивченні природи і господарства України. (12 балів)

II. Бліц-тур

(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12)

1. Чому в горах Атлас, особливо в нічну пору, чути сильні вибухи ?

2. Через який материк можна провести найбільшу кількість меридіанів ? Чому ?

3. Чи є на земній кулі географічні об'єкти, які можна визначити тільки за однією координатою ? Назвіть їх.

4. Які повітряні маси, що проникають на територію України взимку, спричиняють снігопади і відлиги, а влітку пом'якшують спеку, підвищують вологість і приносять опади ?

5. Ким і коли був створений перший глобус? Які материки (частини світу) були на ньому відсутні?

6. Яка відмінність між магнітним меридіаном і дійсним меридіаном ?

ІІІ. Практичний тур

1. Азимут пункту В відносно пункту А дорівнює 60°. Відстань від пункту А до пункту В по прямій лінії складає 6 км. Але на шляху від А до В лежить болото. Тому з пункту А до пункту В потрібно йти через пункт С за азимутом 90°. Визначте протяжність цього шляху, якщо масштаб плану 1:100000. (6 балів)

2. У Лондоні за всесвітнім часом полудень. Котра година за місцевим часом у столиці нашої держави? (6 балів)

Завдання для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

в 2013 – 2014 н.р.

9 клас

І. Теоретичний тур

1. Дайте оцінку сучасному політико - та економіко-географічному положенню України. Які їх переваги використовують для розвитку господарського комплексу? Наведіть приклади (12 балів).

2. Охарактеризуйте поняття «урбанізація». Які існують відмінності між рівнями урбанізації в різних регіонах України? Наведіть приклади. Дайте характеристику міст і міського розселення в Україні

(12 балів).

II. Бліц-тур

( дати короткі відповіді: кожна правильна відповідь оцінюється двома балами: максимальна кількість балів -12 )

1. Які показники визначають природний рух населення?

2. У чому полягає відмінність між поняттями "трудові ресурси" та "економічно активне населення"?

3. Перелічіть головні географічні наслідки руху Землі навколо Сонця.

4. До басейнів яких морів належать річки України? Наведіть приклади.

5. Назвіть основні форми рельєфу, що поширені на території Київської області. Де розташовані

найвища та найнижча точки Київщини?

6. Яке озеро в Україні називається українським Мертвим морем? Чому?

III. Практичний тур

1.У місті N з населенням 230 тис. чол. протягом року народилося 2300 немовлят, померло - 3100 осіб, виїхало з міста 4600. а приїхало - 1200 осіб. Визначте народжуваність, смертність та природний приріст населення. Наскільки і як змінилася кількість населення міста N? (6 балів).

2. Нанесіть на контурну карту обласні центри та області України. Назвіть найбільшу і найменшу область; область, у якій розташований географічний центр України; області, у яких знаходяться крайні точки. Позначте держави, з якими Україна має сухопутні кордони (6 балів).

Завдання для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

в 2013-2014 н. р.

10 клас

І. Теоретичний тур

1. Поясніть причини виникнення Європейського Союзу. Які країни входять до його складу? Що ви знаєте про шляхи інтеграції України до ЄС? (12 балів)

2. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи формування і розвитку світового господарства. (12 балів)

II. Бліц-тур

(дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється двома балами; максимальна кількість балів - 12 )

1. Назвіть головні причини вічного холоду в Антарктиді.

2. Поясніть, у яку пору року бувають опади в області середземноморського типу клімату.

3. Перелічіть відомі вам міжнародні організації. На які групи за виконуваними функціями їх можна поділити?

4. Що таке мегалополіс? Назвіть найбільші мегалополіси світу.

5. Як називається форма правління, при якій монарх - глава церкви? У якій країні така форма правління? Які форми правління вам ще відомі?

6. Назвіть країни, для яких характерна планова економіка.

III. Практичний тур

1. Висота полудневого Сонця над горизонтом у населеному пункті А становить 62°57'. У цей самий день опівдні Сонце в зеніті над Північним тропіком. Коли у пункті А 10 год 42 хв, то в Лондоні у цей час 8 год 40 хв. Визначте географічні координати невідомого пункту на вкажіть його назву. (6 балів)

2. Дайте визначення поняття "ресурсозабезпеченість". Ознайомтесь з таблицею:

країна Саудівська Аравія Росія

Площа, млн. км2 2,15 17,08

Населення, млн. чол. 22,1 145,6

Розвідані запаси нафти, млрд. т 35 6.5

Щорічний видобуток нафти, млн. т 455 315

Потужність нафтопереробних заводів, млн. т/рік 80 300

Вибравши необхідні дані із цієї таблиці, розрахуйте і порівняйте ресурсозабезпеченість Саудівської Аравії і Росії нафтою. (6 балів)


Похожие работы:

«Ирина СнеговаЖив-здоров. Не глядишь на другую. Вот и все. Остальное стерплю. Не грустишь? Но и я не тоскую. Разлюбил? Но и я не люблю. Просто мне, чтоб по белому свету Подыматься дорогой крутой, Нужно верить, что дышишь ты где-то, Жив-здоров. И не любишь другой. О ЛЮБВИ Любовь любви не ровня, не родня. Любовь с лю...»

«Перечень зданий и сооружений       Наименование объекта Наименование объекта по тех. учету (и местоположения) Назначение 1 2 3 Комплекс Синарский Станция подмешивания ул. Сибирская, 30а Передача тепловой энергии Тепловой пункт квартала С ул. Ломоносова Передача тепловой энергии Тепловой пункт ул. Репина Передача тепловой энергии Теплов...»

«АТАКСИЯ Зарифбой Ибодуллаев Тошкент тиббиёт академияси   Атаксия координация ва мувозанатнинг бузилиши бўлиб, нерв системасининг турли тузилмаларни зарарланганда рўй беради. Атаксиянинг асосий белгиси – тик турганда ва юрганда чайалиб кетишдир. Тик турганда чайалиб кетишга статик атаксия, юрганда чайалиб кетишга динамик атаксия деб...»

«centertopМинистерство на енергетиката Образец № 5ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване на ресурсите на трети лица Подписаният/ата.. (трите имена) (данни по документ за самоличност) в качеството ми на. в офертата на. (наименование на участника)ДЕКЛАРИРАМ:...»

«1 ВАРИАНТ. I. Выберите один правильный ответ1. Тип моллюски насчитывает:а) около 10 тыс. видов; в) около 130 тыс. видов;б) свыше 30 тыс. видов; г) около 1 млн.2. Раковина моллюсков состоит:а) только из извести;б) только из рогоподобного вещества;в) из извести и рогоподобного вещества;г) из рогоподобного вещества, извести и перламутра. 3. Раковину, образованн...»

«Досуг, посвященный Дню защиты детей, "В стране чудес".Мальвина: Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас! Как много светлых улыбок Мы видим на лицах сейчас.Пьеро: Первый день июня это Наступило снова лето!!! Много солнца, много света Улыбается планета!!! Мальвина: А у нас. Пьеро: Что у нас...»

«Зайдите на сайт PayPal, нажмите "зарегистрироваться". Важно: Перед регистрацией в платежной системе заведите отдельный почтовый ящик, так как именно его название и будет вашим счетом.(пример: 11111111111@yandex.ru).    Теперь необходимо выбрать тип создаваемого...»
 
2017 www.ru.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.